sd main logo

«Мырза-Арык Биримдиги»

Ааламга жол айылдан башталат!!! 

«Мырза-Арык Биримдиги»

Ааламга жол айылдан башталат!!! 

Меню

Биз жонундо маалымат

«Мырза-Арык» Биримдиги
«Мырза-Арык» Биримдиги

Эреже🇰🇬🇷🇺

«Мырза-Арык Биримдиги»не жашы 18 ден ашкан ар бир жердешибиз социалдык денгээлине, жынысына карабастан мучо болууга укугу бар. Фондко мучо болгон жердештер фондтун иштери, максатсаттары жонундо жалпы айылдаштарга жеткурууго, фондко мучо болуп катталууга, комок корсотууго милдеттуу. Ар бир мучо фондтун аткарып жаткан иштери туралуу маалымат алууга укуктуу.

 • Фондтун торогасын бир жылга дайындалат. Тораганы фондтун жумушчу тобунун мучолору ачык добуш менен шайлашат. Фондтун бюджетинен болунгон ар бир тыйынга акыркы чечимди торага чыгарат. 

Фондтун жумушчу тобунун мучолору озу алып чыккан сунушту элге озу тааныштырат жана жумушчу топ жогорку эреженин негизинде иш алып барат.                     


Эскертуу!!! 

Фондто акчанын суммасы белгиленген олчомго жеткиче эч кандай материалдык жумуштар кылынбайт. 


  • Фондтун эсебинен кылына турган кайрымдуулук иштери, фондтун жумушчу тобу белгиленген олчомдогу суммадан (50.000 руб) ашса гана айылыбыздагы социалдык маселелерге жумшалат.  
  • Айылдаштарга, айыл иштерине жана Москва МО эмгектенип жургон мекендештердин муктаждыгына карата жумушчу топ бекиткен сумма берилет. 
  • Фондко кайрылган айылдаштарыбызга жакынкы эки саатын ичинде жооп берилет же ыкчам жардам корсотулот.
  •  Фондту саясатташтырып, элге булук салган тартипсиздер же фондту жеке кызыкчылыгына колдоном деген мучо бир жолу эскертилип, экинчисинде фондтон кыска убакыттын ичинде четтетилет.
  •  Груз 200 бойунча жоопкерчиликти толук фонд оз козомолуно алат жана керегине жараша кайтарымсыз каражат берилет.
  • Кайрымдуулукка которулган каражат кайтарымсыз турдо фондтон болунот.
  • Жеке айылдаштарга берилген акчалай жардам корсотулгон убакыттан кечиктирилбей активисттер тарабынан кайтарылат.
  • Торага озун бий эмес балким эл кызматкери экенин унутбай так жана адилеттуу иштоого тийиш. 

  Аксакалдар, активисттер, жалпы жумушчу топ торага тарабынан койулган жана жеке оз милдеттерин так жана оз убагында аткарууга тийиш.                                      


  «Мырза-Арык Биримдиги» нин максаты


  • Айылдаштардын ботон жерде ынтымагын сактоо, биримдикке чакыруу. 
  • Айылдын ар кандай социалдык маселелерине комок коргозуу, окмоттон болунгон акчаларды туздон туз айылга жумшалуусуна комок коргозуу ж.б инвестициялар.
  • Айылдын Москвадагы жеке каржы фондтун тузуу. 
  • Оз мекенинен алыста эмгектенип журуп кокус кырсыкка кабылган мекендештерге тез жана ыкчам жардам корсотуп.
  •  Москва жана МО эмгектенип журуп ооруп калган же кыйын абалга туш болгон айылдаштарга муктаждыгына карап жумушчу топтун чечими менен материалдык жанан маралдык комок корсотуу.
  • Москва жанан МО журуп айылдын, айылдаштардын атына терс корунушу менен соз тийгизген мекендештер менен тушундуруу иштерин алып баруу, маралдык, керек болсо материалдык жардам корсотуу. 
  • Айылда аз камсыз болгон жеке инсандарга жанан уй-булолорго ар тараптуу жардам корсотуу.
  • Айылдын чечилбей келген социалдык койгойлорун колдон келген жардамды корсотуу.
  • Москвадагы жана МО эмгектенип жургон айылдаштар ынтымагын бекемдоо максатында спорттук жанан маданий иш чараларды откоруп туруу.
  •  Жылына бир жолу орозодо ооз ачар кылып, откон аталар, энелерге кураан окутуу.
  • Жалпы айылдык тулоо откоруу.

   «Ош коому» жана «Озгон коому» фондтору менен тыгыз мамиледе болуу жана жаны маалыматтарды (РФ тарабынан чыккан жаны закон,атайын чектоолор) оз убагында айылдаштарга жеткируу.            

  Насыя беруунун тартиби 


  • Насыя алуучу озунун активисти аркылуу насыя болумуно кайрылат.
  • Активисттер кепилдиги менен корсотулгон моонотко насыя берилет.
  •  Насыя эки суммада берилет. (5. 000 жанан 10. 000 руб).
  •  Насыя беруунун ченем мооноту : 5.000 руб 7-кун.
  • 10.000 руб 14-кун.

   1-кун кечириктирилгени учун ал жылдын мучолоруно бир айга насыя беруу токтотулат. Эгер 3-кундон ашып ар бир куну учун 500 жанан 1000 руб айтайын айып акча салынат.

  • Озгочо кырдаалдар учурда муктаж адам туздон туз торагага кайрылууга укуктуу. 
  • Озгочо кырдаалдар учурда берилуучу сумма жана ченем мооноту аксакалдар кенеши тарабынан бекитилет.
  •  Фондтун насыя беруу иштери так тартип менен иштоого тийиш жана оз алдынча каражатты беруу жана колдонууга тыюу салынат. 
  • Насыя дан тушкон айып акча фондтун эсебине кошулбайт туздон туз кайрымдуулукка жумшалат.
  •  Фондтон насыя алып, бирок кайтарбай койгон активист жана насыя алуучу эл алдында уяткарылат жана насыя алуучунун озуно бир жыл ичинде насыя берилбейт.